contact: info@metanderewoorden.org | Stichting Met Andere Woorden | Arnhem | 2017

 kunst & governance ongevraagd advies achterhalen van verborgen betekenis

MAW WAT?

Ten dienste van de ethische gewaarwording van de mens.

bestuur

MAW WAAROM?

Het MAW werkt vanuit de overtuiging dat esthetiek (het schone) mede als taak heeft om het goede én het ware zichbaar te maken.